Bønn og utadrettet

For Guds rikes fremgang

Bønn og tilbedelse

Bønn og tilbedelse er en av de viktigste verdiene for oss i JesusFellesskapet. En time før hver samling møtes vi til bønn for menigheten og for Voss. Dette er viktig tid for oss. Da ber vi for hverandre, for menigheten og for at Guds rike skal gå fram. Vi bruker også alltid tid på samlingene våre i bønn og tilbedelse. I tillegg støtter vi opp om Voss bønehus sine bønn og lovsangs samlinger.

Sion

Utadrettet

Vi i JesusFellesskapet Voss ønsker å nå ut til mennesker med Guds godhet og kjærlighet. Derfor er vi hvert år ute i Moen med russen for å dele ut hamburgere, velsigne mennesker og være til stedet for ungdommene. Vi er jevnlig ute på gatene på gatene for å be for mennesker med behov, oppmuntre og velsigne vossingene. En annen ting vi har gjort er å dele ut vaffler i Vangsgata, for å spre Guds godhet og kjærlighet til Vossingene. Vi har også blitt invitert på skolebesøk, der vi deler om det vi driver med og om livet med Gud.