Lovsang og/eller bønnehus

Vi brenner for tilbedelse i JF Voss og ønsker å videreutvikle lovsangen på søndagsmøtene. Du kan fokuserer på dette og være med å utvikle dette i ditt år på Voss. JF samarbeider også med Voss Bønehus. Voss Bønehus har en drøm om 24/7 bønn og lovsang. Du kan velge å fokusere på bønnehus det året du er i JF Voss enten sammen med lovsang eller en av delene.

Ungdommer og evanglisering

En av JF Voss sine hovedvisjoner er å nå ungdommer på Voss med evangeliet om Jesus. Vi lengter etter å se et ungdomsarbeid blomstre her på Voss. I ditt år på Voss kan du fokusere på Ungdomsarbeid og evangelisering. Her vil du bruke god tid blant ungdommer på gaten, og være med å pionere fram og bygge et levende ungdomsmiljø.

Barn og familiefokus

Du kan og velge å fokusere på barn og familiearbeid det året du er på Voss. JF Voss har aktivit barnearbeid på søndager, og her vil det være hovedfokus å bidra. I tillegg kan man engasjere seg i barnearbeid i bygda, starte søndagsskole hjemme eller kreativt engasjere seg i barne- og familiearbeid.

 

Lederskap og menighet

Du kan ha fokus på lederskap dette året. Du får være med ledere både i Bergen og på Voss, se hvordan de leder og få tett oppfølging. Du vil også få et ansvarsområdet i menigheten. Dersom du velger dette fokusområdet vil det også bli flere lederskapsbøker som obligatorisk lesing. Dette er spesielt bra for deg som ønsker å ta videre steg som leder.