Menighetsliv

JF Voss har sine samlinger på søndager. Annenhver søndag er det JesusFest der vi leier på bedehuset Nain i Voss sentrum. Da har vi JesusFest med lovsang, tale, fellesskap og barnearbeid. Annenhver søndag har vi hussamlinger/familiesamlinger eller er med på stormøte i JF Bergen. Du vil få rikelig anledning til å bidra på flere områder på JesusFest og utvikle deg i alt fra å lede møte til barnearbeid. JF Voss er en liten menighet, og derfor er det lett å få utfordringer man ikke ville fått i en større menighet.

Konferanser

På Voss har vi hatt konferansene «Fearless» og deltatt på «Outcry» de siste årene, og opplevd disse som utrolig givende. Det året du er på Voss kan du være med i planleggingen av disse og selvfølgelig selve gjennomføringen. Her er det mange forskjellige oppgaver og mange muligheter til å vokse.

Tur/retreat

I løpet av året satser vi på en tur til en plass der vi ser Gud gjør noe spesielt. Dette kan være steder som Bethel Redding, IHOP eller Ffald-y-Brenin der mange mennesker blir møtt av Gud.