Vekst og modning

Vi ønsker at du skal få vokse det året du er her på Voss. Derfor vil du få utfordringer tilpasset deg og ukentlig oppfølging av en av lederne her på Voss. I tillegg vil du få delta på møter og månedlige ledersamlinger i Bergen. Vi ønsker også at du i løpet av året skal lese bøker ang fokusområdet du velger og jobbe med det i tjenesten i JF Voss.

Interns

I samarbeid med Veien bibelskole kommer vi i skoleåret 2017-2018 til å ha en til to interns på Voss. Disse har sin praksis på Voss, men deltar på jevnlige samlinger/undervisning i Bergen ved Veien Bibelskole. Dette blir en spennede kombinasjon av pioneertjeneste og samtidig ekstra oppfølging og undervisning.