Om oss

Vårt hjerte og vår visjon
JesusFelleskapet Voss består av personer i ulike aldre som lengter etter at Guds rike skal komme nær. Vi tror på et overnaturlig kristenliv, hvor det skal være naturlig for kristne å se syke helbredet, mennesker satt fri og frelst. Menigheten ble startet i 2007 og var den første JesusFellesskap menigheten, og er med i JesusFelleskap nettverket.

Vi tror på Jesus Kristus som Guds sønn, som har frelst oss fra evig fortapelse og satt oss inn i Guds evige rike gjennom hans død og oppstandelse. Vi tror at Gud elsker oss med så stor kjærlighet at vi får være hans barn, og kaller han for pappa. At han har flyttet inn i oss gjennom Den Hellige Ånd. Vi tror at det viktigste i livet er en personlig relasjon til han og kjenne Jesus og få tilgivelse for syndene.

Våre tre kjerneverdier:

Guds nærvær

Overnaturlig kristenliv

Misjon

Vi vil at du skal erfare Guds kjærlighet og han som pappa

Vår drøm er at vi er med å forandrer ungdom, familier og bygder på Vestlandet gjennom Guds nærvær, kraft og nære felleskap.
Våre kjerneverdier er Guds nærvær, overnaturlig kristenliv og misjon. Vårt fokus er at Gud skal komme nær, at han skal fylle oss med sin kjærlighet og at vi skal få møter med han.

Verdier

Felleskap

Vi er mennesker som elsker Guds nærvær og felleskap. Åpenhet og nære relasjoner, fest og glede har høy verdi hos oss. Å være til oppmuntring for hverandre er viktig for oss

Kjærlighetsrelasjon til Jesus

Vi ønsker å lede mennesker inn i en kjærlighetsrelasjon til Jesus og inn i et liv der vi ser tegn, under og mirakler. i vår hverdag. Der vi får møte han og hans nærvær når vi møtes og ellers i uken der vi er.

Utrustningssenter

Vi vil nå spesielt Vestlandet gjennom å skape et sted der mennesker blir utrustet, trent og sent ut til bygder og byer. Vi ønsker at Voss skal bli et slikt sted, og at vi kan være med å bidra til å skape en bygd med levende menigheter, bønnehus, utrustningsskole og konferanser

En del av samfunnet

Vi ønsker å leve utadrettede liv, der det overnaturlige er en naturlig del av hverdagen. Vi vil være til velsignelse for samfunnet på jobb, i frivillig arbeid og å også å være med å støtte gode prosjekter i lokalsamfunnet.

Lederskap

JF Kidz

Barna er en så viktig del av felleskapet vårt og de betyr mye for oss. Vi har eget opplegg for barna under JesusFestene og JesusSamlingen våre. På FamileSamlingene er det lagt opp slik at hele familien er sammen under hele samlingen, og er spesielt tilrettelagt for barna.

Givertjeneste

JesusFellesskapet Voss er et felleskap der vi ønsker at de som er med også bidrar økonomisk slik at arbeidet kan vokse. Vi tror at når vi gir økonomisk til Guds rikes arbeid vil det være til stor velsignelse både for de vi gir til og for oss selv. I Ordspråkene 3,9-10 står det: «Gi Herren ære med det du eier, med førstegrøden av hele din avling. Da skal din matbod fylles opp, pressekummene renner over av ny vin»

Pengene går til menighetsdriften her på Voss, misjonsarbeid og økonomisk støtte til arbeidet i JesusFellesskapet Bergen og Nordic Mission i Levanger som vi har nær forbindelse med.

Hvordan gi?

  • Gi med bankkort. Du kan gi med bankkort på alle JesusFester
  • Fast givertjeneste

Dersom din menighet er JesusFellesskapet Voss er fast givertjeneste den beste måten du kan gi på til menigheten. Vi tror på det bibelske prinsippet om å gi tiende, og tror det er stor velsignelse i dette.

Vårt kontonummer er: 9581.05.21016

Det er mulig å få skattefradrag på gaver gitt til JesusFellesskapet Voss. Da er det viktig at du merker alle gaver med ditt fulle navn. I tillegg må du fylle ut et skjema for samtykke. Skjemaet får du ved henvendelse på epost: voss@jesusfellesskapet.no 

Spørsmål?

Har du spørsmål som gjelder gaver til JesusFellesskapet Voss? Send en mail til voss@jesusfellesskapet.no

Fakturaadresse