Ett år på Voss er et opplegg der du kan være med å bidra inn mot Jesusfelleskapet her og være til velsignelse for bygda. Det vil innebære:

  • 1.september 2018 til 31.Juni 2019
  • Få en jobb lokalt eller få støttepartnere. Du kan også studere i Bergen eller på nett.
  • Du må regne med ikke å jobbe full tid dette året, ettersom opplegget rundt «Ett år på Voss» vil ta en del tid.
  • Vakker natur, trygt miljø
  • Dersom en familie vil komme vil vi legge spesielt til rette for dere
  • Dersom du vil være intern må det oppgis i mail eller i samtale
  • Du må finne hus selv, men vi kan selvfølgelig hjelpe til i prosessen

Hvis du er interessert ta kontakt med Øystein Hilleren på 92042554 eller oystein.hilleren@jfvoss.no